- - - - - - - - -

Prometium är ett litet och leverantörsneutralt konsultbolag med bred erfarenhet från många olika verksamheter i både privat och statlig regi.


Verksamhetsanalys, Kravhantering och Användbarhetsfrågor (UX) i kombination med Utveckling av Produkter, Tjänster och Organisationer är det som Prometium gillar mest.- - - - - - - - -

Kontakta Prometium?

Använd nedanstående formulär.